LEAN in Sport

LEAN, oorspronkelijk een methodologie ontwikkeld in de productie, heeft toepassingen gevonden in verschillende gebieden, waaronder sport. In de sport kunnen LEAN-principes worden toegepast om prestaties te optimaliseren, efficiëntie te verbeteren en processen te stroomlijnen. Enkele manieren waarop LEAN kan worden geïmplementeerd in de sport zijn onder andere

Procesverbetering

Analyse en verbetering van trainingsprocessen om verspilling te elimineren en effectiviteit te verbeteren. Dit kan het optimaliseren van trainingschema’s, verfijnen van coachtechnieken of verbeteren van materiaalbeheer omvatten.

Gegevensanalyse

Gebruik van gegevensanalyse om gebieden voor verbetering te identificeren en datagedreven beslissingen te nemen in training, strategie en prestatie-evaluatie.

Continue verbetering

Het omarmen van een cultuur van continue verbetering waar atleten, coaches worden aangemoedigd om kansen voor optimalisatie en innovatie te zoeken.

Standaardisatie

Vaststellen van een gestandaardiseerd jaarplan om consistentie en betrouwbaarheid te waarborgen in training, competitie en prestatie-evaluatie.

Visueel management

Gebruik van visuele hulpmiddelen zoals prestatiedashboards in TP/Garmin, voortgangsgrafieken om doelen te communiceren, voortgang bij te houden en gebieden die aandacht nodig hebben te identificeren.

Kaizen-evenementen

Organiseren van gerichte verbeteringsevenementen, of Kaizen-evenementen, waar belanghebbenden samenkomen om oplossingen te identificeren en implementeren voor specifieke uitdagingen of verbeteringsmogelijkheden

Waardestroommapping

In kaart brengen van de stroom van activiteiten en middelen die betrokken zijn bij het bereiken van specifieke prestatiedoelen, met als doel het identificeren en elimineren van knelpunten, inefficiënties en overbodigheden.